Onze partners

NielsenIQ is een wereldwijd marktonderzoeksbureau dat het meest complete en betrouwbare inzicht biedt in consumenten en markten. In hun werkwijze koppelen zij eigen NielsenIQ data aan data uit andere bronnen, om klanten over de hele wereld te helpen begrijpen wat er nu gebeurt, wat er staat te gebeuren en hoe ze op basis van deze kennis het best kunnen handelen.

GroentenFruit Huis is de belangbehartiger van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De leden vertegenwoordigen een aandeel van ruim 80 % van de totale omzet van groenten en fruit in Nederland.

Handel Groeit is een Opleidings- en Ontwikkelfonds, geïnitieerd door de sociale partners in de sector. Sinds 1997 participeert Handel Groeit in diverse activiteiten en projecten op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Handel Groeit verstrekt tevens subsidie aan bedrijven die investeren in hun medewerkers middels opleidingen.

De BioAcademy is een onafhankelijk platform voor kennisvragers en kennisaanbieders op het gebied van primaire productie, verwerking, handel en retail in de biologische sector.

InQuality is onze partner in Scandinavië. Bij InQuality werkt men samen met retailers en leveranciers om ’the Best in Fresh’ te zijn. InQuality verschaft de tools om de beste versproducten te leveren en controle te hebben over wat er op het schap gebeurt. Met kwaliteitscontroles en consultancy.