Algemene voorwaarden

Annulering

Annulering is alleen schriftelijk (per email of per brief) mogelijk, waarbij de ontvangstdatum wordt gehanteerd als annuleringsdatum.

  • Tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de cursus of opleiding zijn er geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering in de periode van 30 tot 16 kalenderdagen voor de eerste cursus-/ opleidingsdag wordt 75 % van de cursus-/opleidingsprijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering gelijk aan of korter dan 15 kalenderdagen voor de eerste cursus-/ opleidingsdag wordt 100 % van de cursus-/opleidingsprijs in rekening gebracht.

Deze annuleringsregeling vervalt wanneer uw organisatie ervoor zorgt dat een andere medewerker aan de cursus/opleiding deelneemt.
Als onverhoopt vanuit FMCG Opleidingen een open cursus niet kan plaatsvinden, worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht en wordt de deelnemer een passend alternatief aangeboden.

Prijzen

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden met 21 % BTW belast.

Betaling

Bij deelname aan 1- of 2-daagse cursussen wordt gefactureerd na afloop van de cursus. Bij deelname aan de Masteropleiding wordt vooraf gefactureerd; betaling in termijnen is mogelijk. Het factuurbedrag dient binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Eigendomsrecht

Cursus- en opleidingsmateriaal is onderdeel van de cursus/opleiding. Niets uit het FMCG Opleidingen cursus-/opleidingsmateriaal mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen of worden geopenbaard in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FMCG Opleidingen.
Het is niet toegestaan cursus-/opleidingsmateriaal van FMCG Opleidingen aan derden ter beschikking te stellen.

Privacy statement

download hier onze Privacy beleid FMCG Opleidingen