Organisatie van marktonderzoek

Om kansen voor verbetering van afzet/omzet/winst/imago/klantattractiviteit te ontdekken, is marktonderzoek onontbeerlijk.
Gebaseerd op harde cijfers. Zo objectief mogelijk om maximale acceptatie te bereiken.
Waarbij het een uitdaging is om cijfers te vertalen naar bruikbare analyses en adviezen.

Voor:

• begeleiding bij inkoop van marktonderzoek
• het verstrekken van een onderzoeksopdracht
• de (begeleiding van de) uitvoering de vertaling van data naar bruikbare informatie en aanbevelingen

is binnen FMCG Opleidingen uitgebreide expertise voorhanden. Zowel wat betreft kwantitatief als kwalitatief marktonderzoek.