Trade Marketing

Trade Marketing is een vrij nieuw vakgebied. Voor leveranciers is Trade Marketing een middel om de relatie met de retailer/groothandel te verbreden en te verdiepen. Dit gaat duidelijk verder dan de bestaande relatie op het gebied van actiedeals en prijsonderhandelingen. Trade Marketing richt zich vooral op:

  • het analyseren van geschikte verkoopkanalen
  • het analyseren van formules en retailers: positie in de markt, doelgroep, category performance
  • en vervolgens het zoeken naar kansen en mogelijkheden om de positie van die retailer en de eigen afzetmogelijkheden te versterken. Met inzet van alle marketing-P’s. Bij voorkeur in samenspraak met de retailer zelf.
  • communicatie naar de klanten (product introducties, visie op de categorie, etc.)

In de huidige tijd is Trade Marketing onmisbaar in de samenwerking met retailers.

Wij helpen u graag bij:

  • advies over opzet/implementatie van Trade Marketing binnen uw organisatie
  • kanaal-, markt- en categorie-analyses en dashboards
  • support bij een samenwerkingsproject/activiteit met een retailer
  • het ontwikkelen van een categorievisie
  • opzet/verbetering van accountplannen
  • voorbereiding op jaargesprekken

Of volg een cursus: cursus Trade Marketing