Presentatie over de FMCG-markt

Het vertalen van cijfers naar inzichten is en blijft een uitdaging!

Vanuit onze eigen actuele cijfers en/of vanuit cijfermateriaal van uw organisatie kunnen wij een uitgebreide en boeiende presentatie maken – en verzorgen – over de markt in het algemeen en uw categorie in het bijzonder.

Vaak zijn er enorm veel feiten en data voorhanden; wij brengen dat terug tot kerninzichten, die praktisch toepasbaar zijn.

Met aandacht voor het retail-landschap in Nederland, België en/of Europa (formules, inkoopverbanden) en veranderingen daarbinnen. Met aandacht voor trends. Met aandacht voor assortimenten, Private Labels, prijzen, promoties, schappen. Met aandacht voor kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Alles betrekking hebbend op uw categorie/segment.

De presentatie wordt afgestemd op de door u aangegeven doelgroep:

  • eigen afdelingsteams
  • klanten
  • congressen, events, etc.