Ontwikkeling van een categorievisie

Niet kijken naar slechts enkele items of één of enkele merken, maar naar de héle categorie. Nu en in de nabije toekomst. Dát gebeurt bij het ontwikkelen van een categorievisie.

Met als doel groeimogelijkheden in afzet, omzet, winst, marktaandeel en categorie-imago te ontdekken en vervolgens te communiceren.

Belangrijk voor een retailer en vooral belangrijk voor een leverancier om zo als expert een retailer te kunnen benaderen.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Met een categorievisie kan de expertise op de categorie worden aangetoond en worden de groeikansen (vooral ook voor de retailer) aangegeven. Dit leidt tot gegarandeerde aandacht en een betere, meer inhoudelijke relatie met de klant.

Vanuit die categorievisie volgt een:
•  goed assortimentsadvies
•  goed schap/presentatie advies
•  een aannemelijke communicatie/promotie aanpak
•  enz.

Ook kan een categorievisie richtinggevend zijn voor de eigen productontwikkeling.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Op basis van:
•  de definitie/afbakening van de categorie
•  shopperonderzoek (koopgedrag), resulterend in een Consumer Decision Tree
•  te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen
•  marktonderzoekscijfers
wordt een – in eerste instantie algemene – categorievisie ontwikkeld, die mogelijkheden geeft voor categoriegroei en richting geeft aan het beleid en de inzet van de marketinginstrumenten voor de komende jaren.

Als er informatie is over positionering, bouwstenen en categorierol van een formule en er eventueel ook afzet- en prijscijfers beschikbaar zijn, kan de categorievisie vertaald worden naar een advies, specifiek voor díe retailformule.

Verwoord in een PowerPoint-presentatie en voorzien van een schappen(vlekken)plan.

———————————————————————————————————————————————————————————

Om te helpen bij het ontwikkelen van een goede categorievisie kunt u contact opnemen met ons. Na een kort intake-gesprek kunnen wij u een indicatie geven van investering en doorlooptijd.