Ontwikkeling van een categorievisie

Niet kijken naar slechts enkele items of één of enkele merken, maar naar de hele categorie. Nu en in de nabije toekomst. Dat gebeurt bij het ontwikkelen van een categorievisie. Met als doel groeimogelijkheden in afzet, omzet, winst, marktaandeel en categorie-imago te ontdekken en vervolgens te communiceren. Belangrijk voor een retailer en vooral belangrijk voor een leverancier om zo als expert een retailer te kunnen benaderen.

Op basis van:
• de definitie/afbakening van de categorie
• shopperonderzoek (koopgedrag), resulterend in een Consumer Decision Tree
• te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen
• marktonderzoekscijfers
wordt een – in eerste instantie algemene – categorievisie ontwikkeld, die mogelijkheden geeft voor categoriegroei en richting geeft aan het beleid en de inzet van de marketinginstrumenten voor de komende jaren.

Als er informatie is over positionering, bouwstenen en categorierol van een formule en er eventueel ook afzet- en prijscijfers beschikbaar zijn, kan de categorievisie vertaald worden naar een advies, specifiek voor díe retailformule.

Verwoord in een PowerPoint of Prezi-presentatie en voorzien van een schappen(vlekken)plan.