Verdere groei van PL is niet verstandig. Kansen voor Fancy label/C-merk.

Het omzetaandeel van Private Label (PL) is in de afgelopen 2 jaren gestegen met 9% tot een niveau van 45,7%*
Om tegemoet te komen aan de lagere koopkracht van de consument, focussen de meeste full-service retailers zich meer op budget-aanbiedingen en Private Label-assortiment. Ook om afvloeiing naar discount te voorkomen. Dit beleid heeft effect gehad. Het PL-aandeel is fors gestegen en verschuiving naar discount heeft niet noemenswaardig plaatsgevonden.
Verdere groei van PL lijkt ons echter niet verstandig!

PL is namelijk gebaseerd op lange termijncontracten. Nieuwe contracten aangaan (soms via tenders) en nieuwe prijzen afspreken wordt zowel voor retailers als voor leveranciers steeds moeilijker gezien de vele onzekerheden over:

  • ontwikkelingen in de kostprijs en beschikbaarheid van energie
  • tekorten door klimaatverandering
  • schaarste aan arbeid
  • verschuiving van de vraag naar China door extra consumptie
  • waarschijnlijk meer verschuiving naar lokaal voedsel.

Kansen voor Fancy label/C-merk?

Het consumenten-prijsniveau van dit type product is (net als PL) ook laag. Dus komt het tegemoet aan de verwachtingen van de shopper.
Het voordeel voor retailer en leverancier ligt in de sourcing: zich vastleggen voor een lange termijn voor unieke (lees PL-) producten is niet nodig. Voor retailers geeft dit meer flexibiliteit in deze onzekere tijden. Bij Fancy merken/C-merken kunnen de productievolumes ook nog groter zijn (want die zijn niet gebonden aan het volume voor een bepaalde retailer), wat dus schaalvoordelen geeft.

Wat is nu raadzaam om te doen?

In de nabije toekomst dus níet automatisch kiezen voor PL. Als PL niet of onvoldoende beschikbaar is op het schap of een te hoge prijs heeft, zal dit zelfs een negatief effect hebben op het formule-imago.
Wél analyseren en optimaliseren van het assortiment: heroverwegen van het merkenbeleid, opbouw assortiment in 2 of 3 of meer trappen, verwijderen doublures.

Gebruik hiervoor de Category Management-aanpak.
Wil je meer weten over basisprincipes en werkwijze van Category Management? Download onze presentatie.

Of bel of mail ons vrijblijvend: .

Contact – FMCG Opleidingen